RUČICA ŠRAFCIGERA

-postoje dva tipa ručica: ručica za obične šrafcigere i za izmenljive šrafcigere