PODNE KUTIJE ZA ELEKTRO INSTALACIJU

- postoje dva tipa : sa jednim i sa dva ležišta