Inter plast

KONTAKT

szr Inter plast

Veroljuba Jovanovića 33

34000 Kragujevac, Šumadija, SRBIJA

telefon: +381(0)34 6332 131

+381(0)34 6304 131

e-mail:kg.interplast@gmail.com